Magyar Méh, 1896 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1896. január / 1. szám

MAGYAR MÉH. A MAGYAR ORSZÁGOS MÉHÉSZÉT! EGYESÜLET AZ EGYESÜLET A KIRÁLYNÉ Ő FELSÉGE FŐVÉDNÖKSÉGE ALATT ÁLL, Egy mozgalmas, az ezredéves kiállításra való előkészületekkel teljes év lejárta után egy uj év küszöbén állunk. Es ez uj évre kedves méhész társainknak és olvasóinknak teljes boldogságot, sok'örömet és megelégedést kivánunk. Hogy mit hoz reánk ez év, az a jövő titka. Azonban bizonyos, hogy ezredéves kiállításunk meg lesz. Ebben fog megnyilatkozni nemzeti erőnk, szellemi és anyagi haladásunk, ipari és gazdasági fejlettségünk. a munka nagy és nehéz; szükséges és kell, hogy egyesek vállvetve közreműködjenek a nagy czél elérésére, a nemzet nagyságának kimu­tatására. Erre dolgoztunk a lejárt évben, erre munkálunk ez évben is. De hogy czélunkat érhessük, szükségünk van a társak közreműködésére és támogatására : Mi nehányan, kik arra felhivattunk, itt a központban mindent meg­teszünk, hogy közgazdaságunk méhészeti ágát a nagy nemzeti ünnepen méltóan bemutassuk. Buzgó munkásság, lankadatlan szorgalom, elszánt áldozatkészség kell a nagy munkához nem csak nehányak részéről, de az összes társak és tagok részéről is. Felhívom tehát társainkat, hogy a jelen évben, mely nemzetünk örök emlékezetű ünnepélyes éve lesz, megkettőzött szorgalommal, odaadó munkássággal fejtsék ki erejüket s kis körökben épen úgy, mint a nagyobb körökben hassanak oda, hogy a fejlettebb ipar és gazdaság felmutatandó KÖZLÖNYE. XVII. ÉVFOLYAM. 1896. BINDER IVÁN Szerkeszti: 1. SZÁM. Január. Boldog uj évet! L Q3WX 7 XVY7 iVJTYVr? m W&XTXWCrm

Next

/
Thumbnails
Contents