Magyar Méh, 1899 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1899. január / 1. szám

C O 7 0 / y^SSvétk!^'' ! V U / 0*4 { »«kumefrfícií« MAGYAR MÉH. A MAGYAR ORSZÁGOS MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. XX. ÉVFOLYAM. szenet,: j 1. SZÁM. 1899. BINDER IVÁN Január. Üdv az olvasónak I Az újév kezdetén fogadják hazánk méhészei legmelegebb és rokonszenves üdvözletünket: Ha van a társadalom nagy mezején, a kik megérdemlik az üdvözletét, úgy önök azok, a kik valóban erre érdemeket szereztek. Csendesen, minden zaj nélkül dolgoztak önök ez idén is, fejlesztve, gyarapítva a közgazdaság méhészeti ágát, mely még csak egy évtizeddel is ezelőtt igen elhagyatot állapotban volt s csak kevesek által müvei tetett. Nem kell messze mennünk, hiszen, ezelőtt csak pár tized­del is, mily kevesen voltunk, kik a méhészet ügyével foglal­koztunk. Jól emlékezem arra, a mikor boldog emlékezetű Krisch elnökünk örömmel jelentgette, hogy már BOO-an majd meg 500-an vagyunk. És e jelentést nagy örömmel és megelégedés­sel fogadtuk. Ma, istennek hála, csak azok, a kiket ismerünk és tudunk, kevés híja a 3000-nek, kik e hálás munkával foglal­kozunk csakis itt a Duna és Tisza mentén és még hányán foglalkoznak Erdély bérezés vidékein! És még hányán lehetnek azok, kik a mi ismeretköreinken kivül szintén űzik a méhészet kedves mesterségét. Ha visszatekintünk a lefolyt húsz év eredményeire, való­ban meg lehetünk elégedve munkánkkal, nem csak mi, de leg­ádázabb ellenségeink is minden elfogultság nélkül láthatják azt, hogy közgazdaságunk ezen ága örvendetes arányokat öltött fejlődésében.

Next

/
Thumbnails
Contents