Magyar Méh, 1904 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1904. január / 1. szám

EC73.it \l *tPflu»uin>jog \ MAGYAR MÉH. A MAGYAR ORSZÁGOS MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. itv. Évm.vti. í. szn. 1904. BINDER IVÁN Január. Újévi jó kívánságok. Egy nehéz és súlyosan bántó év lejárta után ismét egy uj év küszöbén állunk, melyen szívből fakadó jó kívánságokkal üdvözlöm az igen tisztelt méhésztársakat. A múlt év, minden jó kívánságaink dacára is, nem hozott reánk kielégítő kedves napokat és eredményt. Hazánk nagy vidékeiről a panaszok egész özöne jutott el hoszánk. Vajha ez idén a panaszok sokasága elenyésznék! A múlt év napjai és hónapjai a legkedvezőtlenebbek voltak, kedves foglalkozásunk gyarapítására. Bár csak ez év már egyszer valahára szebb napokat derítene reánk! Hó, jég, fagy és zord szelek dulást, pusztítást vittek véghez szép virágzásnak indult gyümölcsfáinkban éppen akkor, amikor méhcsaládainknak népesedni kellett volna és erősödni a nagy hordásra. Kívánatos lenne, hogy az idén se hó, se fagy, se szél ne zavarja a munkát s családaink szépen felnövekedve és megerősödve láthassanak a nekünk oly kívánatos munkához. A múlt évben népeink megfogyatkozott erővel élték át a nyarat, nem rajozhattak, mézet nem gyüjthettek. Mézes edényeink üresen maradtak, a rajoknak szánt kaptáraink uj családokkal nem leltek meg. Mit kívánhatnék mást ez év küszöbén, mint azt, hogy ez az év tegyen bennünket oly boldoggá, hogy mézzel telt edényeinkre teljes megelégedéssel tekinthessünk s üresen levő kaptáraink életképes, vidáman zümmögő uj raj család ok kai telve legyenek. 'A 5 HÖ**®*1 Mi v v

Next

/
Thumbnails
Contents