Magyar Méh, 1914 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1914. január / 1. szám

XXXV. évfolyam I. Szám 1914. január. MAGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE TARTALOM: Újévre. — Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közgyűlése. — Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgató-választmányi ülése. — Beszámoló. — A méhes­ben. — Országos Méhész Zsebnaptár 1914. évre. — Különfélék. — Hirdetések. E folyóiratot az egyesület rendes tagjai 5 kor, évdfj fejében kapják, x _____Előfizetés útján egész évre 7 kor. 50 flll._____^ ^ H irdetési árak: Egész oldal 40 kor., fél oldal 20 kor., negyed oldal 10 kor. nyolead oldal 6 kor., tizenhatod oldal 2 kor. 50 flll. —o— Az egyesület tagjai ezen áraknak, amennyiben méhészeti eszközök, hasz­nálati tárgyak és élöméhek eladására vonatkoznak, esak a felét fizetik, kivéve ha a hirdetés számára külön meghatározott helyet kívánnának, mely esetben kedvezményt nem élveznek. Többszöri hirdetés esetén külön áraink vannak. — Tagok állástkereső hirdetései díjmentesek. — Hirdetések esakls azok díjának előleges beküldése ellenében eszközöltetnek. Az egyesületet illető összes pénz- és egyéb küldemények, levelezések, szak­cikkek, reklamációk, hirdetések stb. rendeltetésük pontos megjelölésével, az „Országos Magyar Méhészeti Egyesület** elmére Budapest, IX. kerület, Üllöi-út 25. szám (Köztelek) küldendők. —o— Lapzárta mindig a hónap 20-ika, azon túl érkező közlemények esak a következő lapszámban jelenhetnek meg. EGYESÜLETI HELYISÉG, SZEBKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLÖI-UT 25. SZÁM (KÖZTELEK). Az utánnyomás engedélyezése az egész lap terjedelmére fenntartatik. — Az egyesület tulajdoni _______________ M egjelenik havonta egyszer Felelős szerkesztő: SZILASSY ZOLTÁN orsz.-ay. képv., Igazgató-alelnak. Főmunkatárs: ERDŐS LAJOS. j | |l ki Országos Magyar Méhészeti Egyesület cheque-száma 6900. |! | [

Next

/
Thumbnails
Contents