Magyar Méh, 1918 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1918. január / 1. szám

XXXIX. évfolyam I. szám. 1918. január. MAGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE Mtgjelinlk havonta tgyszír Felelős szerkesztő : SZILASSY ZOLTÁN •nz.-gy. képv., Igazgató-alalgék. Főmunkatárs: ERDŐS LAJOS. Az inasain túlijául TARTALOM: Meghívó rendes évi közgyűlésre. — Jelentés az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1917. évi működéséről. — Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgató-választ­mányának ülése. — Egyesült erővel. — Őszinte vallomások méhészetünk 1917-iki nevezetes termelőéyéről. — A rokkant méhészekről és az ákácfák szaporításáról. — Január liavi legfontosabb tennivalók a méhesben. — Különfélék. E folyóiratot az egyesület rendes tagjai évd^juk fejében kapják. \ v ________Előfizetés útján egész évre 8 kor.______^ ^ H irdetési árak: Egész oldal 60 kor., fél oldal 30 kor., negyed oldal 15 kor, nyolead oldal 7 kor., tizenhatod oldal 4 kor. —o-— Az egyesület tagjai ezen áraknak, amennyiben méhészeti eszközök, hasz­nálati tárgyak és élőméhek eladására vonatkoznak, csak a felét fizetik, kivéve, ha a hirdetés számára külön meghatározott helyet kívánnának, mely esetben kedvezményt nem élveznek. Többszöri hirdetés esetén külön áraink vannak. — Tagok állástkereső hirdetései díjmentesek. — Hirdetések esakis azok díjának előleges beküldése ellenében eszközöltetnek. Az egyesületet illető összes pénz- és egyéb küldemények, levelezések, szak- eikkek, reklamációk, hirdetések stb. rendeltetésük pontos megjelölésével, az „Országos Magyar Méhészeti Egyesület" eimére Budapest, IX. kerület, Üllői-út 25. szám (Köztelek) küldendők. Lapzárta mindig^ hónap 20-ika, azon túl érkező közlemények csak a következő lapszámban jelenhetnek meg. EGYESÜLETI HELYISÉG, SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLŐI-ÚT 25. SZÁM (KÖZTELEK). Az utánnyomás engedélyezése az egész lap terjedelmére fenntartatlk. IHH Az Országos Magyar Mé&észeü Egyesület eheque-száma 6.900-

Next

/
Thumbnails
Contents