Magyar Méh, 1921 (42. évfolyam, 1-12. szám)

1921. január / 1. szám

50734 c k Csonka* Magyarorszag — nem ország, Egész Magyarország — menry ország 1 jfc ILII. évfolyam. I. szám. 1921. január. E iyi^Q|AR M|H Ú 0®ZÁ60S-tóf*R MÉHÉSZETI EGYESOLEÚÉLÖNYE 1 f / V' Heojel^lá^'if'.ifszar S 21L . Az sgypj&Maiíona 1J--------*v'ly"-----------,-----Feounka^r^:, KÁDÁR LAJOS.--------------J*-------------­-----------*---------—:bsfer‘^---------------------------j— T ARTALOM: Az Országos Mag^r Méhészeti Egyesület fajtáihoz. — Új esztwj&Sí.. Á méhészetek megaáóztat^íróxV- Vándorkiállítások a faJVa sHavi — „Méhész Könyvtái\íK- Könyvismertetés.^-riáklíöri JfeT — WlöáJéíSSv------------:------- -A'»y-------------------------------------------------------------- * f r / f v/11 Az Országos M^gyáY Méhéízett^gyesiilet (j/*t pedálhoz. A számunkhoz postatakarékpénztári befizetési lapot mellé- keltünk^azzal a kéréssel t„ faijainkhoz, szíveskedjenek a folyó évi tag­sági díjffejébetyw komnál beküldeni. A nagy drágaságra való tekintettél kény tőiének'vagyunk, ugyanis a közgyűlésnek a tagsági díj fölemelését javail£ftba;ho2ni. Nem kételkedünk, hogy a fölemelt tagsági díjat tagjaink sWesen fogják/előrp is fizetni, mert enéikül lapunk, a „Magyar Méh« rendes megfelénése nem lehetséges. Kérjük azon fágjeMtm, akik valamelyik fiókkörünknek is tagjai, iiogy tagdíjukat a fiókkör útján fizessék be. Fiókköreinknek elküldtük a köri tagok jegyzékét, amelyen minden tag meggyőződhetik, hogy inennyi tagdíjat kell fizetnie. Erre az indított bennünket, hogy azon tagjaink, akik állandóan postán fizetik be tagdíjaikat, a többszöri emelés folytán ismételten hol többet, hol kevesebbet fizettek be, mint kelleti volna. Az elmúlt évben azon tagokról, akik legalább az 1919. évi tag­díjukat befizették, törzskönyvet fektettünk fel és mindenkinek egy állandó tagsági számot adtunk, amely számot az 1920. évi tagsági jegyeken feltüntettünk. Kérjük tagjainkat, hogy a pénzbefizetési lapon vagy posta- utalványon a feladó neve mellé okvetlen írják az 1920. évi tagsági jegyükön levő tagsági számot is. > Tagsági jegyet csak azon tagjainknak küldünk, akik tagsági díjukat teljesen befizették.

Next

/
Thumbnails
Contents