Magyar Méh, 1927 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1927. január / 1. szám

MAGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLÖI-ÚT 25. SZ. (KÖZTELEK) ' Főszerkesztő és kiadásért felelős: r MeQjBlenik havonta aoyszír SZILASSY ZOLTÁN kz egyesület tulildoil elnök Telefon: József 130—30 Feieia» szerkesztő Csekkszámla: 0300 __________________HÉJAS ENDRE alelnSk_____________________________----------------------TARTALOM ----------------------­U jesztendőre. Szilassy Zoltán ............. . .........................., 1 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgató-választmánya december havi rendes ülésének jegyzőkönyve.................... 2 Hivatalos értesítések ..................................................................... 3 A méh jelentősége és kiválósága. (Mutatvány Héjas Endre „A sikeres méhészkedés" című művéből).......................... 4 A méhészek kereseti adója. H. E. ............................................ 6 Ö sszhang a méhek családi életében. Prof. dr. Enoch Zander 6 Radiális pergetők. (Mutatvány Héjas Endre „A sikeres mé­hészkedés" című művéből) ............................................ .. 8 A mézárak alakulása. (Vezérképviseletünk közleménye) .. .. 9 A méhlegelő kérdéséhez. Őscsanádi Nagy Qéza.................... 11 Nagyméhészetek jövedelmezősége. Zoller Antal .................... 11 A gyakorlat köréből. Varga László jelentése Rákospalotáról. — Boczonádi jelentése Hövejről. — Összefoglalás. H. E. — Mayr Ottó és neje méhészete Csillaghegyen.................... 12 M egfigyelő-állomásaink. (Novemberi jelentés.) H. E. .. .. .. 18 Januárius a méhesben. Őscsanádi Nagy Géza.................... .. 20 Levél a szerkesztőhöz. Ambrus diák............................................ 21 K ülönfélék ...................................................................................... 22 N yilvános elszámolások ................... 23 Sze rkesztői üzenetek........................................................................... 23 AZ OlfiSZ. MAGIAK MÉHÉSZETI EGYESÜLET kiadásában most megjelent: HÉJAS EMDBE: A sikeres méh észkedés feltételei, módja és eszközei c. müve minden haladó méhésznek nélkülözhetetlen : eligazít a kaptár­kérdés útvesztőiben, megvilágítja a többtermelés útjait ; | :: a méhészeti összes teendőkben megbízható tanácsadó :: | A 28 ívre terjedő 445 képpel díszített munka ára egyesületi tag-oknak 16 pengő (200.000 korona). Megrendelhető az E^esületnél: Budapest, IX. kerület, lllői-út 25. sz. (Köztelek.)------------------------------------ ------------- ..................- . . . ------------- ------------------- ------------------------­í 1 * -J«-▼ P TOK ■ I ) 1ÖA Í f> iSLU • XLVIII. évfolyam f. szám £Cn3k 1927. január

Next

/
Thumbnails
Contents