Magyar Méh, 1929 (50. évfolyam, 1-12. szám)

1929. január / 1. szám

50734 L. évfolyam 1. szám 1929. január MAGYAR MÉH-. AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESOLET KÖZLÖNYE ,3 ''««"»* f BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLÖI-ÚT 25. SZ. (KÖZTELEK)----------------------------------Főszerkesztő és kiadásért felelős : ---- ■■ t M egjelenik havonta egyszer SZILASSe^ökZOLT^N Az egyesület tulajdona Telefon: Autóm. 8B7—29 Felelő* szieszta: Csekk^íaliJjPO HÉJJAS ENDRE alelnök ^r*r\ i/m- -....... W f f* 19?9 JAfil. 3_-------------------TARTALOM-------------------­Ú jévre. Héjjas Endre..................................................... / lTA p *t> q* ú, syr Az 1929. évi országos kiállítás .............................. .. .. A z- Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgatóválasztmá- 1 ~~ — nyának 1928. évi december hó 19-én tartott ülése .. .. 3 1928/29. Bárdy István................................................................ 4 A Méhészeti Kutatóállomás közleményei: Jelentésaz_áUomás y _ 1928. január hó 1— december hó 31-ig \íég5ett munká- . y ' járói..........................................................<1. .. .. ■/., ,.jj 5 ' El melet és gyakorlat. Bázler Béla ............. » .„-.i. .. y ’ A méhészet a tanítóképzőkben. Eb ériéin Antal.. .. .. .. '. 8 / & A gyakorlat köréből: I. A méhészet tanítása a népiskolában. j/íl. Iványi Béla. — II. A kiskeretes állókaptárak célszerű ki­bővítése. Bozsár István. — III. Levél a vidéki méhész- í / I egyesületek tagjaihoz. Táj ti Béla. — IV. Beszámoló az f\ I A / 1928. évről. Nyári Gyula ......................................... 9—10 / \A \y Napl ójegyzetek. Őscsanádi Nagy Géza.................................... 11 (T\ I Megfigyelő-állomásaink. (Novemberi jelentés.) H. E.............. 12 | / J anuárius a méhesben. Ambrosius ......................................... 14 j v I rodalom....................................................................................... 15 y Szövetségi ügyek........................................................................... 16 A z Országos Magyar Méhészeti Egyesülettől.............................. 16 Külön félék. — Könyvtárjegyzék-kiegészítés.............................. 17 Hiva talos értesítések...................................................................... 19 Nyilvános elszámolás ................................................................ 19 Az Országos Magyar Méhészeti egyesület Vezérképviseletének közleményei...................................................................... .. 20 Méhvásár.................................................................................. .. 20 Adás-vétel .................................................... 20 A Z ORSZ. MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET kiadásában megjelent: HÉJJAS E\I>I{E: A Nikeres méhészkedés feltételei, módja és eszközei c. műre minden haladó méhésznek nélkülözhetetlen : eligazít a kaptár- kérdés útvesztőiben, megvilágítja a többtermelés útjait; :: a méhészeti összes teendőkben megbízható tanácsadó :: A 28 ívre terjedő, 4 45 képpel díszített munka Ara egyesületi tagoknak 16 pengd. Megrendelhető az Egyesületnél : Budapest, IX. kerület, Űllői-üt 25. szám. (Köztelek.)-■ ■■■■ .............. Egyesületi tagoknak részletfizetési kedvezmény. ■ ■ y

Next

/
Thumbnails
Contents