Magyar Méh, 1931 (52. évfolyam, 1-12. szám)

1931. január / 1. szám

-----------------TARTALOM-------------------­Ú jévre. Héjjas Endre................................................................ 1 A z Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgatóváijasztmá-' nyának 1930. évi december 11-én tartott rendes havi választ­mányi ülésének jegyzőkönyve....................................\. .. 2 A M. Kir. Méhészeti Gazdaság (Gödöllő) közleményei: Az egerek. kártétele a méhészetben. (K.) ..............................'-X 5 Propagandaprogramm. Szemethy Gyula.................................... 6 Mézharmatméz, vérhas és cukoretetés .................................... 9 A közeljövő méhészeti feladatai. H. E..................................... 10 Háromezertizenkét méhszúrás (méhcsípés). Ignácz Sándor.. .. 13, Méhésztársaimhoz! Hegyi Dezső......................................... .. xéjy Ú ti jegyzeteimből: Polecsák Mihály méhészete Kppiíiny- ( szántón. Koppány J............................................................... 16 Háztartás. Fiedler Etelka.............................................................. 17 A gyakorlat köréből: Lássunk tisztán \ H. E. — Méhészkönyvet a közkönyvtárakba! Gauder Gyula. — Kétanyás méh­család. Moizer György. — Búza, méz, selyem. Horváth E. János. — Az Országos Méhészeti Propagandabizottság és a magyar méhésztársadalom. Zsíros János. — Levél a szerkesztőhöz. Hűha Mihály.................................... 18—24 M egfigyelő-állomásaink. (Novemberi jelentés.) S. Z. ................ 25 Januárius a méhesben. Eberlein Antal ...................................... 25 Tanácsadó. Ő . N. G. .. ............................................................. 27 I rodalom.......................................................................................... 30 Különfélék ......................................... ;................................... 31 AZ ORSZ. MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLHET kiadásában megjelent: HÉJJAH EYDBE: A sikeres méhészkedés feltételei, módja és eszközei e. műve minden haladó méhésznek nélkülözhetetlen: eligazít a kaptár­kérdés útvesztőiben, megvilágítja a többtermelés útjait; :: a méhészeti összes teendőkben megbízható tanácsadó :: A 28 Ívre terjedd, 445 képpel díszített munka ára egyesületi tagoknak 16 pengd. Megrendelhető az Egyesületnél : Bndapest, IX. kerület, Üllői-üt 25. szám (Köztelek). 11 Egyesületi tagoknak részletfizetési kedvezmény. ■ MAGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLÖI-ÚT 25. SZ. (KÖZTELEK) Megjelenik havonta egyszer SZILASSe^ökZ0LTÁN Az egyesület tulajdona i Telefon: Autóm. 8G7— f.i.iös .z.rkeszta: Csekkszámla: S9Q8 ________________________HÉJJAS ENDRE alelnök____________________________j Lll. évfolyam 1. szám 1931. januárius

Next

/
Thumbnails
Contents