Magyar Méh, 1934 (55. évfolyam, 1-12. szám)

1934. január / 1. szám

sítv í V1* LV. évfolyam 1. szám 1934. január MAGYAR MÉH AZ ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE BUDAPEST, IX. KÉR., ÜLLŐI-ÚT 25. SZ. (KÖZTELEK) Megjelenik havonta egyszer 8*.*.irté.írt«. kiadón w,:h: Az egyesület tulajdona Telefon:Aut,86—7—29. héjjas ENDRE aieinök Csekkszámla: 6900 TARTALOM: Újévre. Héjjas Endre ..................................................... 1 Jegyzőkönyv ..................................................................... 3 A magyar méhésztársadalom megszervezése kérdéséhez. Sztankovszky Imre .............................. 4 Koppánféle anyabölcső-zárka. Koppán J. dr................. 8 A méhészet és a cukorakció. Erdélyi Henrik ........ 10 A gyakorlat köréből: A Heureka-kaptár ismertetése. — A kaptár használata. Szmrtnik János ... ... ... 12—14 Megfigyelő állomásaink. (Novemberi jelentés). S. Z. ... 14 Januárius a méhesben. B—r B—a ... ... ... ... ............ 16 Tallózások. —tle— ................. 16—18 T anácsadó. Ő. N. G........................................................... 18—19 Irodalom ...................... 20—21 Különfélék........................................................................... 22-23 Hirdetések........................................................................... II Az 0. M. M. E. Vezérképviseletének közleményei........ Ili Ap róhirdetések ................................................................ IV Ungarísche Blene - Abeille Hongrolse - Hungárián Bee - Pecchia Ungherese Inlialt; — Contents: — Tahié des niatiéres: Dér Heuréka Stock............................................... ........................................................................... 24 Unsere Baobachtungsstationen. (November Meldung). Z. Sulyok ... ......................................... 24 D ér Koppánsche Weiselschutzkiifig. Dr. J. Koppán..................................................................... 24 C ikkeink utánnyomását csak a forrás megnevezésével engedjük meg

Next

/
Thumbnails
Contents