Magyar Méh, 1935 (56. évfolyam, 1-12. szám)

1935. január / 1. szám

■■ff"»I fi LVI. évfolyam 1. szám 1935. januárius MAGYAR MÉH a országos magyar méhészeti egyesület közlönye BUDAPEST, IX. KÉR., ŰLLŐI-ÚT 25. SZ (KÖZTELEK) Megjelenik havonta egyszer Szerkesztésért és kiadásért felelés t Az egyesület tulajdona, j Telelőn:AuL&6—7—29. héJJAS ENDRE aieinöt Csekkszámla: 6900 I TARTALOM Meghívó az Országos Magyar Méhészeti Egyesület rendes évi közgyűlésére ........................................................................ 1 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgató-választ­mányának 1934. évi november hó 29-én megtartott rendes havi ülésének jegyzőkönyve................................................ 4 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgató-választ­mányának 1934. évi december 20-án megtartott rendes havi ülésének jegyzőkönyve .............................................. ö Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgató-választ­mányának 1935. évi január hó 10-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve ......................................................... 9 A méhészet haszna és jövedelmezősége. Eberlein Antal........ 11 A kaptár és a méhcsalád az anya milyenségével kapcsolatban. Vargha László ..................................................................... 14 A gyakorlat köréből. Aktuális kérdések, id. Bokor Jenő........ 18 Megfig yelő-állomásaink. (Novemberi jelentés.) S. Z................ 20 J anuár a méhesben. Ignácz Sándor ........................................ 20 Tanácsadó, ő. N. G....................................................................... 22 Magyar folyóiratszemle. Török................................................... 23 Különfélék 2 4 Ungarische Biene - Abeille Hongroise — Hungárián Bee — Pecchia Ungherese Inlialt: — Contents: — Table des matiéres i Dér Nutzen und die Rentabiiitat dér Bicnenzucht.............................................................................. III Aktuelle Fragen. Die Wichtigkeit dér Waben. J. Bokor sen............................................................... III Dér Stock und die Bienenfamilie in Verbindung mit dér Beschaffenheit dér Weisel. L. Vargha. III Cikkeink utánnyomását csak a forrás megnevezésével engedjük meg. Az évi tagsági díj 8 pengő (új tagoknak ezenfelül 2 pengő beiratási díj). Nem tagoknak az előfizetési díj 10 pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents