Magyar Méh, 1936 (57. évfolyam, 1-12. szám)

1936. január / 1. szám

w i <j <± LVII. évfolyam LVII. évfolyam S Q T3 sz^m ______________________1936. január M AGYAR MÉH a ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE BUDAPEST, IX- KÉR., ÜLLŐÍ-ÚT 25. SZ.(KÖZTELEK) c»" .-------------------------------- ,--------------------------------­S zerkesztésért és kiadásért Megjelenik havonta egyszer feiei«.: Az egyesület tulajdona Telefon: 88—7—29 MIKE LAJOS DR. Csekkszámla: 6900 AZ O. M. M. E. ELNÖKE Cikkeink utánnyomását csak a forrás megnevezésével engedjük meo. Az évi tagsági díj 5 pengő, mely összeg részletekben is befizethető. Nem tagoknak az előfizetési díj 10 pengő------------------ TARTALOM Az új év küszöbén............................................................................ 1 M agyar Méhészeti Egyesületek Országos Szövetsége 1935. évi december hó 16-án tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve ............................................................................. 5 Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazgatóválaszt­mányának 1935. évi december hó 16-án megtartott rendes havi ülésének jegyzőkönyve .................................................. 10 Kedves Méhésztársak !....................................................................... 14 Balatonvidéki méhészet. W. L........................................................ 15 Méhlegelő. Miskolczy Ferenc.......................................................... 16 K ölcsönpénz a méhészeknek. Tóth Péter .................................... 17 A költésrothadási új rendelet főbb hibái. Dr. Török Elemér. . 20 A méhcsalád tavaszi fejlődésének előmozdítása. Kondor Béla 21 Kérdések a ,,Nagy kérdés“-hez. Farkas László ....................... 22 A 82 esztendős lapozókaptár sikeres tökéletesítése. Bárdy István 23 S\ Levél Zalából. Ifj. Havelka Lajos.................................................. 24 ( \j Mégegyszer! Jd. Bokor Jenő.......................................................... 25 iA M \J Ellenőri tűnődés. Horváth József .................................................. 25 '] I Ellenőri jelentések............................................................................ 26 / J anuár a méhesben. Ignácz Sándor.............................................. 28 ) Megfigyelő-állomásaink. (November havi jelentés.) —sz—•.. . 28 LS Tanácsadó. Ő. N. G........................................................................... 30 Különfélék.......................................................................................... 31 Hirdetések ..................................................................................... II—IV Az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnél a következő méhészeti müvek kaphatók: Héjjas Endre: Sikeres méhészkedés, ára 8-50 P. Ijinácz Sándor: A méhek életéből, ára 1 ’— P. Kádár Lajos : A méh és lakása, ára 120 P. Baranyai Méhészek Évkönyve : ára 50 fillér. — Rendellenességek a méhészetben, ára 1-20 P. Jákob Konrád : Vándorméhészet, ára 1'— P. — A méhviaszk. ára 1'20 P. Nagy Miklósné : A méz felhasználása a háztartás­— Tavaszi munkák a méhészetben, ára 1'20 P. bán, ára 2— P. Lakner Vidor: A méhtenyészt és alapismeretei ára 3 P. Dr. Stitz János: A méz, ára 50 fillér. Ö. Nagy Géza : Méhészkedés, ára 1— P. Balogh Lajos : A méhészkedés legkönnyebb és leg­Dr. Koppán József — Ignácz Sándor: Álcarot- eredményesebb módja, ára 1' P. hadás, ára 64 fillér. A postaportót külön számítjuk föl. Kéziratok tudunk vissza Ír tim

Next

/
Thumbnails
Contents