A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője, 1887 (6. évfolyam, 1-45. szám)

ТА RT ALO M JÉG YZ ÉK. Oldal Ülések sorrendje és egyéb értesítések . . 1., 5., 11., 15., 16., 19., 23., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 37., 38., 45., 46., 53, 54., 59., 65., 69., 73., 79., 80., 83., 85., 87., 91., 95., 99., ICO., 105., 127., 131., 135., 139., 143., 147., 149., 153., 163., 164., 167., 175., 181., 187., 191., 199, 203, 209, 215., 221 Egyesületi tárgyalások........................................1., 8., 11, 16, 20, 24, 31., 34, 43., 46, 54, 60, 65, 74, 80, 83, 87, 91, 95, 100, 105, 168, 175, 182, 187, 192, 200, 204, 210, 215, 222. A M. Mérnök- és Epitész-Egylet 1887. évi költségelőirányzata .... 6, 7 Pályázatok ....................13, 15, 17, 20, 195 A z 1887/8. évi vasútépítési nagy pályázat programmja........................................24, 30 Helyreigazítások........................................24, 73 F ölhívás a magyar technikusokhoz (7. szám melléklete). Az út-, vasút- és hídépítési szakosztály tag­jainak névsora..............................................38 A vizépitési szakosztály tagjainak névsora 49 A gépészeti és gyáripari szakosztály tag­jainak névsora..............................................50 A bányászati és kohászati szakosztály tag­jainak névsora..............................................55 A mű- és középitósi szakosztályok tagjainak névsora.............................................................56 Jelentés a »M. Mérnök- és Építész Egylet Közlönyei 1886-ki évfolyamáról . . 54 Nyilvános nyugtató..............................................70 K özgyűlési meghívó (a 19. sz. melléklete). Az 1887-ik évi junius hó 16-án tartott XXIII. közgyűlésen fölolvasott tiszti jelentés......................................................1 iá­O ldal A XXIII. közgyűlés jegyzőkönyve . . . 127 Jelentés н Hollán-pályadíjjak odaítélése tárgyában ... ..............................129 B írálati jelentés az 1886/7 évi egyesületi építészeti nagy pályázatról . . . . 131 A munkás lakóházak pályaterveinek meg­birálására kiküldött bizottság jelentése 135 Az 1887/8. évi építészeti nagy pályázat programmja...................................139., 143 A könyvtárhasználatára vonakozó szabályzat 155 A szakosztályok működési rendje . . . 159 Az oestr. Ingenieur- und Architekten Ver- ein-nek fölajánlt elnöki csengetyű át­adása ...............................................................171 A M. Mérnök- és Építész Egylet üdvözlő irata Stoczek József tanárkodásának negyvenedéves évfordulója alkalmából 188 Kirándulás a szolnoki tiszahidhoz . . , 196 A Hollánné banket (a 43. sz. melléklete). Titkársági üzenetek..............................................4., 9., 13, 17., 2Ц 28., 31., 35., 44., 51., 57., 66., 71., 77., 80., 89., 92., 96., 108., 123., 133., 137., 140., 144., 149., 153., 156., 160., 164., 172., 178., 184., 189., 197., 201., 207., 218 ., 223 Közlemények................ 177., 195., 201., 212 H irdetések.................................................................4., 1 0., 14., 18., 22., 28., 32., 35., 44., 52., 58., 63., 64., 67., 68., 71., 72., 78.. 81., 82., 86., 90., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 101., 102., 103., 104., 108— 112., 123 — 126., 130., 134., 137., 138., 141., 142., 145., 146., 147., 148., 150 — 152., 153., 154., 156-158., 161., 162., 164- 166., 172 — V , 174., 178-180., 184—186., 189., 190., 5u6Al$7., 198> 201., 202., 208., 213., 214., „ 218 — 220., 223., 224. .. v AV

Next

/
Thumbnails
Contents