A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője, 1889 (8. évfolyam, 1-46. szám)

352 а МАШЕ MÉRNÖK- t> ÉPÍTÉSZ-EGYLET 1' * Ilii ÉRTESÍTŐJE SZERKESZTETTE NE Y В É Xj _A_, (1—46. SZÁM.)--------»-----­B UDAPEST, 1889. NYOMATOTT FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN NYOLCADIK ÉVFOLYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents