A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője, 1891 (10. évfolyam, 1-52. szám)

.ши1 штшшятттиштщшшшш1^ ■ 3SZ. A MAGYAR MÉRNÖK- és ÉPÍTÉSZ-EGYLET tlKt HETI ÉRTESÍTŐJE / SZERKESZTETTE NEY BÉLA, építész, kir. műszaki tanácsos, egyesületi titkár. Ф-. 1—52. SZÁM.)-o---o^o---oc^x>—o^>o----­B UDAPEST, 1891. NYOMATOTT FANDA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (Aranykéz-utca sz.) TIZEDIK ÉVFOJLYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents