Ipari szabványosítás, 1922 (1. évfolyam, 1-5. szám)

IPARI SZABVÁNYOSÍTÁS. A MAGYAR IPARI SZABVÁNYOSÍTÓ BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYEI. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének melléklete. Szerkesztette : A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság titkári hivatala. Budapest, IV., Reáltanoda*utca 13—15. 1922. I. ÉVFOLYAM. 1—5. SZÁM. Budapest, 1922. Kiadó : Németh József technikai könyvkiadó és könyvkereskedő. I., Horthy Miklós-út 15. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. A MISZ (MAGYAR IPARI SZABVÁNYOSÍTÁS) TERVEZETEI: Aluminiumhuzal. (1922. évi szeptember hó 24.) .......................................... 20 R ajzok felirása, dűlt Ыоск-irás, betűk és számjegyek. 1. Tervezet......... 4 R ajzok felírása, dűlt Ыоск-irás, az Írás nagysága. (1922. évi június hó 25.) I. Tervezet ...__............................................................ ... ...................... 5 R ajzok, nézetek és metszetek elhelyezése. 1. Tervezet ............................. 11 R ajzok vonalai. (1922. évi július hó 30.) 1. Tervezet................................... 10 V áltakozóáramú és egyenáramú Villámot Feszültségek 100 volt-on felül. (1922. évi június hó 25.) — I. Váltakozóáramú feszültségszabvány. II. Egyenáramú feszültségszabvány ....................................................... 6 Villamos feszültségek transzformátorok és generátorok részére. (1922. évi július oO.) — I. Szabványos transzformátorok primér és üresjárási szekundérfeszültségei. —- II. Háromfázisú generátorok szabványos feszültségei _______ _____ —............ ................ .... ... ................ 12 V örösrézhuzal (1922. évi augusztus 27.)......... ... ........................................ 16 L ap Köszönetnyilvánítás ................................................................ .... 24 K ülföldi szabványosítás. 1. Ausztria ..........................................18, 23 Magyar Ipari Szabványosító Bizottság, A —. 1. A magyar ipari szabványosítás előkészítése ..........*•.............................. 2 2. A magyar ipari szabványosítás programmja................ 7 3. A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság szervezete és összetétele ... ... ... ........................... ............................ 7 4 . A szabványosítás menete ................................................ 8 M agyar ipari szabványosítás és a külföld, A — ................ 9, 13 M agyar Ipari Szabványosító Bizottság anyagi támogatása A — 17 Szakbizottságok jelentései. Műszaki rajzok alakja, ábrázolása, felirása............................................................ ...................... 2, 8, 15 — Külföldi szabványok tanulmányozása. Építészet .......... 21 S zakbizottságok és albizottságok munkarendje. 1. Szabvá­nyosító kívánalmak. — 2. Szakbizottság. — 3. Albizott­ság és munkacsoport. — 4. Ülések. — 5. Kérdőivek. — 6. Szabványtervezet. — 7. Végleges szabvány. — ö. Havi jelentések. 9. Vezetői értekezletek. — 10. Levelezés _ 14 C ikkek, Közlemények. 1 Lap élerrmann Miksa, az ipari szabványosító bizottság elnöke : Beköszöntő ........................ ...................................................... 1 M arusák Dezső: A szabványosításról........................................... 1 — A szabványosítás alapvető feladatai. — A szabványos méretszámsorozat. (Normungszahlen.) — A szabványos átmérősorozat. (Normaldurchmesser.) — Szabványos hőfok. (Bezugstemperatur.) — Illeszkedés. (Passung.) — A csavarmenet. — Az anyagmeghatározás. — Papír­formátum ....................................................................................... 17 Általános szabványok — különleges szabványok ............. 3 Elektrotechnika ..................................................................9, 15, 18 E lőfizetés az „ .. ozabványositás“-ra ............................. 3, 9, 15 É rtesítés.................................................................................................... 24 Helyreigazítás......................................................................................18, 24

Next

/
Thumbnails
Contents