A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1923 (1. évfolyam, 1-6. szám)

TÁRGYMUTATÓ a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének „HAVI FÜZETEIDHEZ. Szerkeszti: Feyér Gyula. I. ÉVFOLYAM. 1923. 1—6. SZÁM. • 40 ábrával és 4 rajzmellékleten 15 ábrával. 2. Szemle. Lap (Külföldi szaklapok cikkeinek kivonatos ismertetése, illetve fordítása.) F.: A mérnöknevelés kérdéséről ............................. 41 M arusák Dezső: A Schoop-féle fémfecskendező­eljárással szerzett tapasztalatokról...................... 42 M.: A világ nyersvas- és acéltermelése 1922-ben (2 táblázattal) .......................................................... 43 — Rövidrezárt vagy csúsztatógyűrűs forgórész .. 43 Mezey: A jó mesterséges világítás kellékei ......... 19 S imonffy Miklós: Gyengeáramú elektrotechnikai tanszék. (1 táblázat.) .......................................... 17 S zolnoki Imre. Az Eötvös-batás technikai alkal­mazásai ............................................................... 18 Treer Mór. A Bánki-féle turbina legkedvezőbb fordulatszáma. (2 ábrával.) ................................ 19 3 . Szakirodalom. Fényes. A szárnyelmélet alkalmazása íves repülő­pályán. (3 ábrával.) (A Zeitschrift f. Angew. Math. u. Mech. 1922. évi 5. számából.) ............... 44 Go mbos. Vasbetonszerkezetek. I. kötet. Irta dr. Mi- hailieh Győző ........................................................ 20 Magyai' Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Rt., Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Szabó T. István. 1. Tanulmányok, értekezések, eredeti cikkek. Lap Bodola Lajos dr.: A libella geometriája ............... 21 Ge rö László: A légi fényképezés a térképezés szol­gálatában (3 ábrával) ........................................... 25 Hajts Lajos: Topográfiai térképeink. — I. Topo­gráfiai térképeink a jelenben. — II. Topográfiai térképeink a jövőben. — III. A térképlapok technikai előállítása (4 rajzmellékleten 15 ábr.) 30 Litteráti Vágó Pál: Energiaátvitel váltóáramú folyadékoszlopokkal. — A csőhullámok teljesít­ménye. — Kondenzátorok. — Az önindukció ana­lógiája. — A fáziseltolás mértéke. — Súrlódással mozgó csőhullámok és antennákban lengő elek­tromos áramok analógiája (5 ábrával) ............... 1 O ltay Károly: A fotogrammetria térképezőkészülé­kei. Az Orel—-Zeiss-féle sztereo-autográf. — 1. Bevezetés. — 2. Egyszerű fotogrammetria füg­gőleges képsíkokkal. — 3. A sztereokomparátor. — 4. A sztereofotogrammetria alapképletei. — 5. Az Orel—Zeiss-féle sztereo-autográf alapelve. — 6. A sztereo-autográf szerkezete. — 7. A szte­reo-autográf használata. — 8. A sztereo-auto­gráf újabb módosításai (12 ábrával) ................... 29 O rdódy János: A barnaszénkályhákról (13 ábrával) 7 Thoma Albert: Koncentráció-eltolódások ötvözetek kristályosodásánál (2 ábrával) ............................. 17

Next

/
Thumbnails
Contents