A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1926 (3. évfolyam, 1-12. szám)

TÁRGYMUTATÓ A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének HAVI FÜZETEI-hez szerkesztette: FEYÉR GYULA III. ÉVFOLYAM 1926 1—12. SZÁM 221 szövegábrával és 17 szövegtáblázattal és egy mellékleten 3 ábrával. Lap 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Ballenegger Róbert dr.: A talajreakció és gyakorlati jelentősége .............................................................................. 1 B ánó László: A debreceni tudományegyetemi építkezés gépészeti berendezései ........................................................... 29 Bierbauer Virgil dr.: Állami és községi lakásépítési tevés kenység a külföldön ........................................................... 150 Czakó Miklós dr.: Az acélgyártásban és vasöntésben használt ferroötvözetek ...................................................... 17 F oerk Ernő: Árpádkori templomaink típusai .................. 113 F reund Mihály dr.: Benzingyártás a nehezebb szén« hidrogénekből .......................................................................... 11 K elemen Móric: Az autóbusz fejlődése, szerepe és jövője a magyar városi közlekedésben, különös tekintettel Budapestre. Közlekedéspolitikai tanulmány .................. 63 L énárt Sándor: Az állami gépgyár új központi villamos erőtelepe .................................................................................. 50 M arschalkó Béla: Az úrkúti mangánércelöfordulás és jelentősége ................................................................................... 23 'Sigmond Elek dr.: A talaj abszorpciós jelenségeinek gyakorlati jelentősége .......................................................... 4 V ámos Ferenc: Budapest városképének átalakulása Jó* zsef nádor korától napjainkig ............................................ 127 Lap Venyi István: A pécsújhegyi áramfejlesztő mű és a pécss vidéki szénbányák áramellátása ...................................... 43 2 . Szemle. Bierbauer Virgil dr.: Üj rendszerű párizsi bérház .......... 161 — A berlini főpolgármester utasítása az építési engedés lyek kiadása tárgyában ......................................................... 161 Galambos József: A magyarországi szikesek...................... 28 G áti Béla: Irak sivatagi autójáratai ...................................... 112 M g. B.: A magyar energiagazdálkodás irányelvei .......... 62 S oulavy Antal: Az imatrai erőművek .................................. 59 S chubert J.: A római Piazza Colonna átalakítása .......... 162 S ch. J.: A Rax függővasútja......................................................... 112 — Ütépítés Amerikában ............................................................. 112 3. Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. LósyiSchmidt Ede egyleti könyvtárnok. Bierbauer Virgil dr.: Rome: past and present .................. 164 V ámos Ferenc: Der moderne Zweckbau. Von Adolf Behne ............................................................................................. 162 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest Vili, Múzeum-körűt 6. — Főigazgató: Dr. Czakó Elemér.

Next

/
Thumbnails
Contents