A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1929 (6. évfolyam, 1-10. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATO A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK HAVI FÜZETEI című mellékletéhez VI. ÉVFOLYAM 1929 AZ V. ÉVFOLYAMBÓL A 11—12. SZÁM A VI. ÉVFOLYAMBÓL 1-10. SZÁM 313 szövegábrával és 45 szövegtáblázattal SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. L.ip Cotel Ernő és Pattantyús Á. Imre: A hengerlési munka meghatározása ...........,............................................................... 53 D ravucz Antal dr.: A Herrmanmféle ellenállás elve a telis tett vízgőzök elméletében ......................................................... 63 Haag Dezső: A különféle szállítási rendszerek és az úts építés kölcsönhatása (az 1928. évi V. évf. 11—12. számás hoz tartozik) ..................................................................................... 142 Janicsek József dr.: Van se a földművek csúszásában sík szakadólap? (az 1928. évi V. évf. 11—12. számához tar» tozik) .................................................................................................. 117 K orányi Imre dr.: Egyszerű eljárás párhuzamos övű, két» szeresen rácsozott tartó pontos vizsgálatára ...................... 41 P attantyús A. Géza dr.: A fémrudak csavarása. Megjegys zések dr. Kerékgyártó cikkéhez ........................................ 92 P esky János: A sín anyagának kimerüléséről és elfáradás sáról ................................................................................................... 22 Róhringer Sándor: A Duna—Tiszascsatorna ....................... 25 R ónai Gyula: A vasúti járóművek szoros ágyazású vezetős tengelyeinek futásszögéről ..................................................... 36 Ruzitska Lajos: Vasbetonaljak a Máv. vonalain és közs gazdasági jelentőségük (az 1928. évi V. évf. 11—12. szás mához tartozik) ............................................................................. 126 Lap Szőke Béla: Kupoló kemencék adagolásának számítása és a perlitöntés .............................................................,................... 103 V ér Tibor dr.: A kazánlemezek betegségei............................ 1 Vietórisz József: Lágy vas nemesítése hengerléssel ........... 97 2. Szemle. Fináczy Béla: Vegyi behatás okozta repedések kazánleme* zeken ............................................................................................... 23 —: Gőzkazánok tüzeléséről ......................................................... 24 J. L.: Homokvizsgálóíbizottság Franciaországban ............... 124 — : A düsseldorfi öntészeti kiállítás legújabb homokvizs» gáló készülékei .............................................................................. 124 Nehoda Aladár (Bécs): Lángcsőscsigabetétek beépítése által elért megtakarítások ......................................................... 23 Rédl Sándor: Az új nemsovai Vlárashíd (az 1928. évi V. évf. 11—12. számához tartozik) ............................................ 172 S ebess Dénes ifj.: Automatikus higanygőzáraimátalakítós állomások Csikágóban ............................................................. 96 T áborszky G-: Hőgazdaság Svédországban ........................... 24 T heiss Ede: Az osztrák Duna vízi erejének kihasználása 52 Thurner Ágost: A sínfejek nemesítése .................................... 95

Next

/
Thumbnails
Contents