Hazai Ipar Közleményei, 1930

1930-01-05

19:40 január 5 A Magyar Mérnök- és Épitéss-Egylet Közlönye XV A bánhidai erőmű kazánberendezése Közei 50 éve annak, hogy a Ganzr-Danubius r. t. cég­beli előde az első gőzkazánt gyártotta és egyben a ta­pasztalatok és követendő szellemi hagyományok iskolá­ját megnyitotta. Amidőn tehát a Ganz-Danubius r. t. a bánhidai erőközpont kazántelepének elkészítésére vál­lalkozott, már nem ismeretlen feladat megoldásának ment elébe, de minden vonatkozásban gazdag tapasz­hibaesélyekkel szemben a legnagyobb biztonságot nyújtsák. A bánhidai kazántelep 8 darab egyenként 937 m- fűtőfelületű kazánegységből áll, melyek mindegyikébe egy túlhevítő és egy légbefúvással dolgozó, szakaszos szabályozású láncrostély van beépítve, míg a kazán fölött léghevítő nyert elhelyezést. 1. ábra. A gőzkazánok szerelés közben. tálatok biztos alapján állott. Át tudta fogni a létesülő telep megépítésével járó összes problémák lényegét és jelentőségét, rendelkezett a megfelelő terjedelmű és alkalmas gyári berendezésekkel és olyan személyzettel, amelynek a gyártás és a helyszíni felszerelés nem jelen­tett új feladatot. A bánhidai erőközpont kazánrendszerének megválasz­tásánál az üzemgazdasági szempontokon felül az a cél volt irányadó, hogy a kazánok műszakilag a legfejlet­tebb szerkezetűek legyenek és így az üzem számára Mindegyik kazán óránkénti normális teljesítménye 30.000 kg 29*/* atm. üzemnyomású és 390—400 C° hőfokú gőz, mely teljesítmény még 45.000 kg-ig fokozható. A kazánok specifikus, viagyis 1 m2 fűtőfelületre eső tel­jesítménye tehát — normális terhelésnél — óránként 32 kg, míg a. fenti maximális teljesítménynél 48 kg lesz, A kazánok az ú. n. kereszt-, vagy hajókazántípus sze­rinti szerkezettel bírnak és hátrafelé emelkedő vízcső­rendszerből állanak. Ez a csőrendszer a szélesség irá­nyában egymásmellé sorakozó függőleges helyzetű cső­szekciókból, csőelemsorokból tevődik össze. HAZAI IPAR KÖZLEMÉNYEI Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. közleménye

Next

/
Thumbnails
Contents