Tüzeléstechnika, 1930 (2. évfolyam, 1-11. szám)

TARTALOMMUTATO A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK TÜZELÉSTECHNIKA című mellékletéhez II. ÉVFOLYAM 1930 1-11. SZÁM 38 szövegábrával és 33 szövegtáblázattal SZERKESZTETTE: Vitéz GÁLOCSY ZSIGMOND Lap 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Ccrasoli, Tito: A kevert gáz összetételének kiszámítása. (Ismerteti: vitéz Gálócsy Zsigmond.) ....................... 13 G álócsy Zsigmond, vitéz: Oxigénes gázfejlesztés .... 37 Hajba Géza: A kályhafűtés............................................. 53 Hankiss Szilárd: Modern barnaszénproblémák ............. 7 —: A szénhidrálás fejlődése ........................................... 17 J akóby István és Becker Ervin: Magyar szénfajtákkal vég* zett laboratóriumi retortagázítások eredményei .... 1 Klein Hermann dr.: Magyarországi lignit nemesítése szárítással ........................................................................ 39 Konrad H. K.: A gáztávellátás eszméjének megvalósítása és fejlődésiránya Németországban............................. 45 Makray Imre dr.: A karbónium, hidrogén, nitrogén, kén és oxigén eloszlása egyik eocén szenünk hidrogéné« zésekor kapott termékekben....................................... 25 A pécsi brikettek használhatósága a különböző típusú központi fűtőkazánokban............................................. 65 Szelényi Géza dr.: Válasz a magyarországi lignit nemesi« tése szárítással c. cikkre............................................. 43 Tunyogi Sziics Endre f: A magyar energiagazdálkodás új útjai ........................................................................ 71 Varga József dr. és Erdély Sándor dr.: Petróleum« és kátránybenzinek elegyedése alkohollal....................... 31 2 . Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. LósyiSchmidt Ede egyleti könyvtárnok. László Ernő: Die Viskosität der Flüssigkeiten. Von Emil Hatschek ........................................................................ 30 —: Untersuchungsmethoden der Erdölindustrie. Von Dr. Hugo Burstin ........................................................ 30 Thierring Oszkár dr.: Investigating an industry. By: Kent 30 3. Szemle. (Idegen szaklapok cikkeinek, közleményeinek, híreinek stb. kivonatos ismertetése, illetőleg fordítások és eredeti közle« mények is.) Amerikai szénfajták tanulmányozása lágyulási hőfokuk közelében........................................................................ 70 B. S■: Kis befektetéssel legnagyobb megtakarítás és abszolút kényelem ........................................................ 29 Borús Ferenc: Villamos melegházfűtés............................. 72 —: Az angol villamosítási hivatal .................................. 73 —: Az angol villamossági biztosok jelentéséből............. 73 — : Németország villamosításának fejlődése .................. 73 —: Városi kezelés a villamosításban ............................. 73 —: A villamosítás állapota Romániában ....................... 73 Fi náczy Béla: A kazánok nagyságának és a gőznyomás« nak fejlődési iránya Amerikában az 1928. évben . . 22 —: Zabhüvelyek elégetése szénportüzelés keretében .. 23 —: Az amerikai energiatermelő telepek üzemeiben az 1928. évben tapasztalt fejlődésről ............................. 23 Lap —: Üzemi tapasztalatok és kísérletek Németországban az alulról táplált stokertüzeléssel ............................. 24 —: Porszéntüzelés a mozdonyon ....................................... 23 — : A kínai birodalom szénállománya ............................. 28 —: Meleget tároló telep Margucrre rendszere szerint . . 74 —: A tüzelés lüktetéseiről és a kazánrengésekről .... 74 Hankiss: Aszfaltok ultramikroszkópikus vizsgálata .... 24 Högazdaság Svédországban ............................................. 22 H.: Barnaszénbrikettek törési és nyomási szilárdságának mérése ............................................................................ 38 H .: A Ruhrgas A.«G. tervei............................................. 38 —: A vertikális és horizontális folyadékáramú szénmosók fejlődése Belgiumban és Franciaországban ............. 38 —: A Ruhrszén petrografiájának praktikus jelentősége .. 38 —: Füstnélküli tüzelőszerek ............................................. 38 — : A metán kémiai átalakulásai....................................... 38 — : A Frankfurter Gasgesellschaft Schumacher«féle új vízgázgenerátora............................................................. 43 —: Üjabb öblítőgázos lepárlóeljárások............................. 43 —: A london—greenwichi South Metropolitan Gas Works Greenwich Kohlenscheidungsgcsellschaft forgókemen« cés lepárlója .................................................................. 43 — : Gáztisztítás elektroszűrővel ....................................... 43 — : A kátránydesztilláció Németországban 1928«ban .. 44 —: Szénvizsgálat a kettősgázüzemek szempontjából .... 44 —: Naftalin és víz eltávolítása gázból............................. 44 —: A Fleissnersféle lignitszárításnál végbemenő folya« matok s kémiai és fizikai alapelveik....................... 44 — : Institut für Petrographie der Brcnnstcine ............. 44 —: Németország benzinellátása barnaszénből.................. 44 — : Dieselmotorok hajtóanyagai ....................................... 44 — : Olaj szintézisek ............ 52 — : A barnaszénlepárlás legújabb fejlődése....................... 52 — : A kőszén morfológiai összetétele, belső elszenesdése és kokszolhatósága........................................................ 52 —: A kokszosodás folyamata............................................. 52 —: A Plassmann«féle lepárló eljárás.................................. 55 — : Kémiai folyamatok a Petit«féle eljárásnál.................. 55 — : A szén primér termikus bomlása ............................. 55 —: A koksz reakcióképessége............................................. 55 —: A GoutaLféle képlet módosítása ............................. 56 —: A szén térfogatnövekedése a kokszolásnál ............. 56 —: Mai ismereteink a szén kémiai szerkezetéről............. 56 —: A széntisztítás fejlődése NagysBritánniában ............ 56 — : A szén keletkezése a biológiai kutatás mai állása szerint ...........................................................•............... 69 — : A szén keletkezése a kémiai kutatás mai állása szerint ................................................. .. -................ 69 — : A világítógáz mérgező hatásai .................................. 69 — : A szén tapadóképességének tanulmányozása extrakció útján ............................................................................. 70 —: Utasítás a felületi útkátrányozáshoz .......................* 70 — : A petrográfiai szénalkotórészének technikai szepará« ciójának kérdéséhez .................................................. 70 — : Szénelőkészítés úsztatással............................................. 70

Next

/
Thumbnails
Contents