A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1931 (8. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATO A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK HAVI FÜZETEI ClMÜ MELLÉKLETÉHEZ Vili. ÉVFOLYAM 1931. 1-6. SZÁM 92 szövegábrával és 22 szövegtáblázattal. SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Freund Mihály dr.: Az ásványi kenőolajok nyersanyaga és gyártása .............................................................................. 1 —: Az ásványi kenőolajok vegyi vizsgálatának alapelvei 18 Rostásy István: A csapágykenés elmélete .......................... 10 T hamm István dr.: Ásványolajok fizikád tulajdonságai és vizsgálata .............................................................................. 25 — : Kenési jelenségek magasabb hőmérsékleteknél ......... 38 T heiss Ede dr.: Az áralakulás, termelés és jövedelemi eloszlás matematikai elmélete ...... 51 2. Szemle. Borús Ferenc: A villamosítás állapota Romániában .... 50 Gáti Béla: Az Északamerikai Egyesült Államok tejipara 79 Marusák Dezső: Automatikus villamos hegesztés .............. 50 3 . Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. LósyiSchmidt Ede egyleti könyvtárnok. Franck Ottó: Az 50 éves ma.gyar távbeszélő. 1881—1931. 80 László Ernő: Katalitische Reaktionen. Von Horst Brückner 49 —: Erdöl und verwandte Stoffe. Von Dr. Rudolf Koetschau .............................................................................. 49 — : Mineralöltechnik. Von Robert Kuhn .......................... 50 K irályi Magyar Egyetemi Nyomda. 1930. Budapest, VIII. Múzeu n-körút 6. (F.: Czakó Elemér.)

Next

/
Thumbnails
Contents