A Magyar Mérnök-Egyesület Közlönye 2. évfolyam (1868)

A MAGYAR MÉRNÖK-EGYESÜLET KÖ, ÍLÖNYE. AZ EGYESÜLET MEGHAGYÁSÁBÓL 8 HATTAGÚ SZAKB1Z0TTMÁNY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZf.HKKSZTI KRUSPÉR ISTVÁN. 1 8 68. II. l-sö Január—Február. KÖTET. ­F*Ü Z E T. MRTALOM: Ismertetések. Oldal. A m. mérnök egyesület olvasóihoz. A m. mérnök egyesülett.^agjaihoz III. Értekezések. I. Észrevételek Lcchner Gyulák, mérnök úr előadására a Tisza­körösi hajózási és öntözési csa­torna ügyéMs'n H e r r i c h K á­rolytóL-* 1 II. Vázlatok a' párizsi világtárlat gépészeti, osztályából. (Vége). Pilch i^'go stontól . . 10 III. Felolvassd a pest lipótvárosi fő­templom beomlásáról. Y b 1 Miklóstól 19 IV. Új vasúti fölszerkezetek bírá­lata Ambrozovits Bé­lától 25 V. Régi vésett bányavájatok ma­radványai. Faller Gusz távtól 29 VI. Értekezés felső olaszországban vizmütani szempontból tett uta­zásáról. (folytatása következik). Benedek Ágostontól. . 33 VII. M o j s i s o v i c s Vilmos je­lentése felső olaszországi úta­znsáról. 51 VIII. Egy új önműködő kenő sze­leneze Győri Lajostól. . 64 Oldal. 1. Légfűtés. 2. Vonat-ellenőrzési • készülék. 3. Mozdony szétrobbants. 4. Dörzsfék. 5. A lejtmérés praxisáfa vonatkozó figyelmeztetés. 6. Egy tökéletes merőleg-vezetés. . 64 — 09 Vegyesek. 1. Franczia műpártolók. 2. Ber-^* lini épitkezés. 3. ^ pályázók érde­kében. 4. The Eugmeer a magyar mérnök-egyesület közlönyéről. 5. A falak erősségének tényezőiről. 6. Könyvismertetés 70 — 72 . Az egyesület tárgyalásai. Kivonfit az 1867-dik December és 1868-dik Január—Februárban tartott választmányi ülések jegyzőkönyveiből. — A vizépi­tészeti osztály nov. 26. tartott szakülésének jegyzőkönyve. 73 — 81 Táblák Planclies. I. II. Vázlatok a párizsi világtárlat gé­pészeti osztályából. —- Etudes sur l'exposition universelle a Paris. Machines a vapeur, et a gaz. III. IV. Szencsák és Falkenheim-féle vasúti fölszerkezetek. Chemiu de fer System Szencsák et Falkenheim. V. Rajzok a légfűtéshez (1.2. 3-ában) sa merőleg vezetéshez. (4. 5. ábra.) VI. Győri kenőszelenczéje. — Boite a graisse automatique de Győri.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents