A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 12. évfolyam (1878)

A MAGYAR MÉRNÖK- és ÉPÍTÉSZ-EGYLET M. KŐZGAZD. EGYETEM KÖZLÖNYE. BUDAPESTI KIR. M. JUDOMÁNYEQYET, KÖZGíZDASÁGT!_MpV^á^l KAR 1РАПРО J íiíCAl ÏAWw^^ITONYVTARAÎ Folyószám: Szakcsoport száma:.. AZ EGYLET MEGHAGYÁSÁBÓL S HATTAGÚ SZAK BIZ OTT MANY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTEK И AMBROZOVICS BÉLA ÉS NEY BELA. XII. KÖTET. 1—12 b'ÜZET. /£> í \ (I—XXXVIII TABLA.) X - " _ T e- P**" < ^ к/ if / I*V^/йУ.Г^ I r ^ 1Г/ -f / BUDAPEST, NYOMATOTT FANDA JOZSEF К ON Y VN YOM D A J А В A N. 1878. mm immtimmm шш KÖNYVTARA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents