A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 14. évfolyam (1880)

A MAGYAR MÉRNÖK- és ÉPITÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG: cBo<?olVvj, £ajoí>, o*»s. •65»épitó>s«M fctü^eiő. §oii3a c6é-fa, mlmök. 3íívcmdí & nlaí, múí^tm. tanát. íöCsS, -műegyetemi tanát. §'vtcfv ilqOi­toiV, müefyetemi tanát. Sl^uía, mcigij.. áMatnvasúti mítnöfi. FŐMUNKATÁRS : FELELŐS SZERKESZTŐ : NEY BÉLA, SCHWARCZEL SÁNDOR, ÉPÍTÉSZ. MŰEGYETEMI TANÁR. XI - V. KÖTET. • I—VI. FÜZET. (I—XXVIII TÁBLA ) NY 0V1AT0TT BUDAPEST, FANDA JÓZSEF (váezi -utcza 1880. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 2().

Next

/
Thumbnails
Contents