A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 18. évfolyam (1884)

A MAGYAR MÉBNÖK-fcÉPITÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZEKKESZTO-BIZOTTSÁG : cKe-ípe f-ij. (Untat, min. tanácsos, <íifxe.zn3í £Lníat, miié,yy. tanát, 3íhvnwi 9Tci = Ívallj, müc^-tj. tanát, éKtUzpéz ckt'OCH'V, műeyy. tanát, Síciijaj ®6í&iO, műiyxj. tanát, Sázioo Syu-Ca, építész., 3i f cfl (Síg-oitovv, műeyyet. tanát, cRévó«. Samuéi, métnofi ^|őminvfeatát»j> fvwaícfccí Sátv3oí műegyetemi tanát. FELELŐS SZERKESZTŐ NE Y BÉL ^V, ÉPÍTÉSŰ, MINISZTERI FŐMÉRNÖK ÉS EGYESÜLETI TITKÁR. XVIII. KÖTET. I—VI. FÜZET. (1—JLXIX. TÁBLA.) BUDAPEST, 1884. NYOMATOTT KHÓK ÉK WEIN NÁL

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents