A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 19. évfolyam (1885)

A MAGYAR MÉKNÖK-ésÉPITÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG : áKezpeil^ (Slutaí, min. tanác-ios, oK ficzvtct (SUvtal, mütiyiy. tanát, áKiimm 9Tci­fvátaj-, miít^xj-. tanát, ofítuopé-Z- akt-oán, m-üígij.. tanát-, pt fia tj, Sán3ot, müeyy. tanát, ÖCagij. WŰÍIJ1J.. -tanát, Stj/wía, építés*., eíi-Ccfr (Slcposto-H, müíij-ij. tanát, cR-éWí>í> Sáwuc-C, métnöft-, öanfl-ó ©áttv11C C, métnö& FELELŐS SZERKESZTŐ: NEY BÉLA ÉPÍTÉSZ, MINISZTERI FŐMÉRNÖK, EGYESÜLETI TITKÁR I X- KÖTET. I—VI. FÜZET. (1—XX. TÁBLA.) BUDAPEST, 1885. NYOMATOTT KHÓR ÉS WEIN-NÁL

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents