A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 36. évfolyam (1902)

A NÉVJEGYZÉK ÉS TÁRGYMUTATÓ. A) XE¥<J KGYZEK,*) Oldal 122—135 187 176­Acsády Jenő: Közutaink közigazgatási és köz­gazdasági tekintetben : . Ambrozovics Béla: A fogyasztói haszonról 1 szövegábrával Balog Emil [B. E)\ A világ legészakibb vasúti hídja (A) 53 — Alagút-építések Svájcban (A) ,53 — Niagara vízesés, mint a buffalói közúti vasút hajtóereje (A) 53—54 A svájci hegyi vasutak 04) 54 Új elektromos automobil (A) 5^ — A Baldwin-féle lokomotiv-gyár (.4). . . — Villamos áramfejlesztő-telepek építése kül­földön (A) 58—59 — Simplon-alagút építése 04) 98, 145, 190, 369, 403 és 451 — A gyorsvonatok sebességéről hazánkban és külföldön 01) 98—99 — Városi magas és földalatti vasutak for­galma 1901-ben (A) 100 Páris városa helyi közlekedése (A). . . 100-101 — A világ kereskedelmi flottája (A) ... 102 — Ujabb adatok gyorsgőzösökről (A). . . 102 — A Zuider-tó kiszárítása, 1 szövegábrával(A) 102—103 — Lőtschberg-vasút építése (A) 144 - New-York város helyi forgalma (A) . . 144—145 — Nemzetközi automobil-verseny 01) . . . 145 — Németország közúti vasutai 1901-ben (A) 145 — A berlini magas- és kövezetalatti vasút (A) 145—146 —- A bagdadi vasút, 1 szövegábrával (A) . 146 — Az Albula-alagút építése (4) 147 és 368 — Európa legforgalmasabb kikötői (A) . . 148 — A Suez-csatorna forgalma 1901-ben (A). 148 — Német hajógyárak (A) 152 — Egy léghajó sebességi rekordja (A). . . 152 — A leghosszabb egyenes vasúti vonalrész (A) 190 — Ausztria elektromos vasutjai 1899-ig (A) 190 — A német kereskedelmi flotta (A) . . . 190—191 — A német víziutak forgalma (A) . . . . 191 — A suezi csatorna rekonstrukciója (A). . 191 — A belga telefon-hálózat (A) 192 — Berlin villamos világítása (A) 232 — Nevezetesebb vasutak hosszúságáról, épí­tési költségéről, bevételéről stb. (A) . . 233 * (4) a szemlében megjelent apró közleményt és (K) könyv­ismertetést jelent. A zárjelbe fogott cím utalás. Oldal — Az elektromos részvénytársaságok Német­országban (A) 236 — «A vízgőzök hőelmélete» (K) 236 — A villamos akkumulátoros közúti vasutak megszüntetése Németországban (A) . . 236 — A liverpooli magas vasút-jelző berende­zése (A) 277 — Az új osztrák alpesi vasutak, 6 szöveg­ábrával (A) 277—280 — A szibériai vasút átépítése .... 280 Tengeralatti kábelek, 7 szövegábrával (A) 328 t— Négy nap alatt Európából New-Yorkba, 1 szövegábrával (A) 368 — Az angol hadihajóépítés (A) 368-369 \— Elektromos vasutak építése Ausztriában (A) 369 — Munkaáttevő-telep építésének terve Szent­Pétervárott (A) 372 — Német gyorsvonatok sebessége, menet­hossza stb. (A) 372 -—• Nagy feszültségű elektromos áramok át­vitele Európában (A) 372 — Új Themse-alagút (A) 402 — Hamburg közúti vasúti hálózata, 1 szöveg­ábrával (A) 402 — Hamburg magas és földalatti vasutai (A) 403 — A világ legnagyobb nyílású hídja (A) . 403 — Maximális vasúti menetsebesség (A) . . 404 —• Gyorsgőzösök sebességi eredménye (A) 404 — A «Kaiser Wilhelm II.) nevű hajó (A) 405 A Csendes-Óceán kábeljei(A). .... 405—406 — A Mond-féle gáz (A) 406 — Az észak-amerikai Egyesült-Államok vas­utai (A) 451 — Wetterstein-alagút (A) 451 — A világ legnagyobb férőjű hajója (4). . 453 — Négytengelyű vasúti kocsik nyugodtabb járása (A) 501 — Oránkinti menetsebesség megállapítása (A) 501 — Drótnélküli elektromos munkaáttevés (A) 504 — Amerikai expresz-vonatok (A) 537—538 Bizottság: Az 1901. évi Hollán - pályadijakat odaítélő bizottság jelentése 109—110 Bresztovszky Béla: Az osztrák «Építőanyagok Bizottságának» jelentése (A) 138—142 — Adatok a födémpróbák kérdéséhez 5 szö­vegábrával (A) 397—400

Next

/
Thumbnails
Contents