Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény I. (Budapest, 1896)

JlflAGYAR NÉPDALOK. ECYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALUDY-TÁRSASÁC MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL S A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL GYŰJTÖTTE S ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA BÄRTALUS ISTVÁN ELSŐ KÖTET. H-IK KIADÁS. Ára 3 irt netto. BUDAPEST PESTI KÖN YY NYOMD A-RÉSZYÉNY-TÁRSASAC METSZÉSE ÉS NYOMÁSA-

Next

/
Thumbnails
Contents