Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény VI. (Budapest, 1895)

MAGYAR NÉPDALOK. ECYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALUDY-TÁRSASÁC MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL S A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL CYÜJTÖTTE S ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA BARTALUS ISTVÁN. HATODIK KÖTET. Ára 3 írt netto. BUDAPEST PESTI KÖNYYNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA. 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents