Bartalus István: Magyar népdalok - Egyetemes gyűjtemény VII. (Budapest, 1896)

MAGYAR NÉPDALOK. EGYETEMES GYŰJTEMÉNY. A KISFALUDY-TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÉS SEGÉLYÉVEL S A KÖZOKTATÁSI MINISTERIUM ÉS TUD. AKADÉMIA PÁRTFOGÁSÁVAL CYÜJTÖTTE S ÉNEKRE ÉS ZONGORÁRA FELDOLGOZVA KIADJA . BARTALUS ISTYÁN. HETEDIK KÖTET. Ára 3 frt netto. BUDAPEST PESTI XÖNYYNYOMDA RÉSZYÉNY-TÁRSASÁG METSZÉSE ÉS NYOMÁSA. 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents