Magyar Népegészségügyi Szemle, 1934 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-15 / 1. szám

Controlat: Pavel Popa II. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. 1934. JANUÁR 15. MACYAR NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZEMLE EqéméqSqyi, emLervéJelmi és népnevei© folyóirat. Szerkesztik: Dr. SCHMIDT BÉLA Dr. SZIGETI IMRE ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre ... 120 Lei. Egyes szám 15 , SZERKESZTŐSÉG : Tj--Mureş—M.-Vásárhely. Str. Mihail Eminescu 4. Cluj—Kolozsvár, Calea Regele Ferdinand 71. KIADÓHIVATALA^ Tg.-Mureş-M.-Vásárhely Str. Sít. Gheorghe (Szentgvörgy-u.) 28. Megje Bénik minden hónap 15-é n. TARTALOM: Kliszák Margit: Ti áldott, melegszívű, jó anyák! Dr. Kovácsáé Tüdős Ilona: A gazdasszony tejgazdasága. Dr. Koleszár László: Küzdelem a patkány ellen. Dr. Koronka István: A reumás betegségek keletkezése és okai. Dr. Veress Ferenc: Villamos gépek szerepe az orvoslásban. Káli Dénes: Amit a lelkészek mondanak az orvosoknak. Vasárnapi iskola: dr. Szigeti Imre: IV. A tisztaság és a jóle­vegő a ragályos betegség legnagyobb ellenségei. Színek befolyása az étvágyra. A szembe jutott tintaceruza szemcse. A világ népességének szaporodása. Könyvszemle. Hírek. Üzenetek. )

Next

/
Thumbnails
Contents