Magyar Népegészségügyi Szemle, 1935 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-15 / 1. szám

III. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. 450573 1935. JANUÁR 15. MAGVAR NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZEMLE Egészségügyi, emLervéJeSml és népnevelő ioSyólraf. Szerkeszti: Dr. SCHMIDT BÉLA Főmunkatársak: Dr. Gergely Endre és Br. Koleszár László ELŐFIZETÉSI ÁRA : Egy évre ... 120 Lei. Egyes szám 15 „ SZERKESZTŐSÉG : Tg.-Mureş, Str. Mihail Eminescu 4. KIADÓHIVATAL: Tg.-Mureş-M. -Vásárhely Str. Sít. Gheorghe (Szentgyörgy-u.) 20. Megjelenik minden hónap 15-én. TARTALOM: Bihl'stwa Univ Dr. Somogyi Béla: A ruházkodás. Dr. Koronka István : Izomreuma és idegzsábák. Dr. Haller József: Az elhízott nő és a fogyókun Dr. Fugulján Katalin: A melltartó. Vasárnapi iskola I. Dr. Gergely Endre: A meghagyásról. T. .....Á J LÂR LŰ.0AL A háború befolyása a népességre. A szardínia konzerv. Kis figyelmeztetések a munkáról. Könyvszemle. MARIA SZEPLORREM. MARIA PEDER, MARIA SZAPPAN, tökéletes és az egészségre teljesen ártalmatlan. Egész- ségügyminiszterileg engedélyezett kozmetikai szerek. Gyógyszertárakban kaphatók, vagy postán megrendelhetők: Kovács ANDOR GYÓGYSZERTARA TÂRGU-MURES Málnást Mária Forrás Természetes alkalikus sós gyógyvíz. A legjobb nyálka- oldó gyógyszer 1 Gyomorégést azonnal megszüntet. Mindenütt kapható. Kútkezelőség Brassó.

Next

/
Thumbnails
Contents