Magyar Népegészségügyi Szemle, 1941 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-15 / 1. szám

IX. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM IFO (O 1941. JANUÁR 15. II t MAI, VAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZEMLE Egészségügyi, emLervéJelmi és népneveié lolyoiraí. Felelős szerkesztő: Dr. SCHMIDT BÉLA Főmunkatársak: Dr. Koleszár László és Dr. Nagy András ELŐFIZETÉSI ÁRA: SZERKESZTŐSÉG ; K1ADÓHVIATAL : Egy évre .. 8 Pengő .Marosvásárhely Marosvásárhely Vilmos császár-u. 20. sz. V2 évre .. 4 . Jókai Mór utca 4. szám. (volt Szentgyörgy-utca) Megjelenik minden hónap 15-én. TARTALOM: v Bányai János: A Székelyföld ásványkincse az új élet küszöbén. Nagy Jenő: Városaink tejellátásáról. Jó tudni... Dr. Zemplényi Imre: A dohányzásról. Siemensféle szupermikroszkóp. — Könyvszemle. A kiadóhivatal közleményei. ERDÉLYI ML'ZEüM ........194^/, I KÖNYVTÁRA [ Málnás) Mária Forrás ■wJMT Kútkezelöség Mâ.nâs.

Next

/
Thumbnails
Contents