Magyar Nyelvőr – 1. évfolyam – 1872.

pr.yOLNAlYlLMOS tanár könyviárából MAGYAR rr NYELVŐR. —— A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL, SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. MÁSODIK KIADÁS. BUDAPEST. NYOMATOTT I!AGÓ MÁRTON és FIÁNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents