Magyar Nyelvőr – 4. évfolyam – 1875.

MAGYAR N Y E L V Ö R. — * fi MAGYAR TUDOMÁNYOS ^KADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. BUDAPEST, 187 5. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSULAT (Hold-utcza 4. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents