Magyar Nyelvőr – 5. évfolyam – 1876.

J{ Magyar Nyelvőr 1812—1876. évi gyűjtői. A gyűjtő neve Közi. A gyűjtő neve Közi. A gyűjtő neve Száma A gyűjtő neve szái na Ágai Adolf. 2 H a m a r y Dániel. . 6 Á r p á d f i G. . 1 H a m a r y Béla . 1 August Gerö.. 4 H a n t z Gyula. 18 Bakoss Lajos. 64 H e tes y Péter. 1 5 B a 11 a Károly . 1 50 Horváth János . 10 B a 11 a g i Aladár. . 10 R. Horváth János 5 B a 11 u s Zsigmond. 1 H ö k e Lajos. . 1 Balogh Dénes. 1 I r s i k Ferencz. 1 B a r á t h Ferencz. . 3 I v á n y o s Soma. . 7 10 Barna Dezső. . Ba r th a Károly. . B ay e r József. . 4 8 1 55 Jeszenák Rafael. (Ifj.) Káplány J. Károly Gy. H. . 2 23 2 Bánóczi József. 44 K a u n i t z János. 9 B é 1 a y Jenö. 5 Kelecsényi Mih. 1 15 B e n k e István.. 5 60 K e n e s e y J. 1 Bérezik Árpád. 1 Király Géza. . 1 B e r e c z Károly. . 1 Király Pál. . . 11 B o c s o r Lajos. 3 t Király Terka. 2 B o d o n József. 1 Kisfal udi Nánd. 2 20 B o d o n Józsefné. 4 65 Kiss Ignácz. . 2 Bodor István. 3 Koncz Anna. . 1 B. ó n é József. . 1 Kovách Albert. . 18 B o r b á s Vincze. . 9 Kovács János. 5 Borcsa Mihály. • 12 Komi ves Imre. 1 25 B o s k ó József. 1 70 Kö ni gs feld V. . 2 Csaplár Benedek. 1 Könnye Nándor. 7 Császár Lajos. . 7 K ö r é s z Kelemen. 12 Deák Farkas. ­1 f Kriza János. . 53 D o n n e r Lajos. 12 Kun Dani. . 3 30 Dús Sándor. . 1 75 K ü r t h y Emil.. 1 Erdélyi Béla. 3 L e d e r e r Gyula. • 2 F a t é r József. . 13 Ledniczky Péter. 5 Felméri Lajos. • 14 Lehr Albert. . 5 F e r e n c z i János. 52 L i n t n e r Lajos. . 4 35 F i n d u r a Imre. 5 80 L ó c s k á i József. . 3 F i s c h e r Ignácz. 17 t L ö r i n c z Károly. . 14 Fri cs Józsefné. 1 Lövei Páyer Istv. G a ál Ferencz. . 1G M a 1 m o s i Károly. 3 G á b o r f i Károly. 12 M a r c z a 1 i Pál. 1 40 Görög Gyula . G ó z o n Imre. . György Aladárné. 1 4 3 85 Markovics Sánd. Marmarosi F. . Márton Imre.. 1 6 G y ö py Vilmos Gyulai Béla. . 4 M e z e y Miksa.. 1 G y ö py Vilmos Gyulai Béla. . 11 M o e n i c h Károly. 1 45 Hajnal István. 1 90 MorgensternH 2

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents