Magyar Nyelvőr – 6. évfolyam – 1877.

tanár könyvtárából. MAGYAR > ' NYELVŐR HH fí MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA­NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA S Z A R VA S GÁBOR. HATODIK KÖTET. BUDAPEST, 1877. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 4. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents