Magyar Nyelvőr – 7. évfolyam – 1878.

P r- JOLNAI yiLMOS tanár könyvtárából. MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGANAK * * 1 - * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA S Z A R VA S GÁBOR. HETEDIK KÖTET. BUDAPEST, 1878. PESTI KÖNYYNYOMDA-RÉSZYÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza +. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents