Magyar Nyelvőr – 8. évfolyam – 1879.

)>. JoLNAiyiLMOS tanár könyvtárából. MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. BUDAPEST, 1879. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 7. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents