Magyar Nyelvőr – 9. évfolyam – 1880.

P>'- JOLNAI yiLMOS taiiár fcönyviáiából. MAGYAR NYELVŐR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. KILENCZEDIK KÖTET. BUDAPEST, 1880. PESTI KÖN YYNYOMTAT Ó-RÉSZ YÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 7. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents