Magyar Nyelvőr – 10. évfolyam – 1881.

MAGYAR NYELVŐR. e A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA nyelvtudományi bizottságának MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA S Z A R VA S GÁBOR. PESTI KÖNYVNYOMTATÓ RÉSZYÉNY-TÁRSASÁC5. Hold-utcza 7. az.

Next

/
Thumbnails
Contents