Magyar Nyelvőr – 14. évfolyam – 1885.

MAGYAR NYELVŐR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK ME G BIZ ÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. XIV. KÖTET. BUDAPEST i8<S S HORN YÁNSZK Y Y I R T O R S A J T Ó J A. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents