Magyar Nyelvőr – 15. évfolyam – 1886.

Pr. JOLNAI yiLMOS tanár könyvtárából. | MAGYAR NYELVŐR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA , i SZARVAS GÁBOR. XV. KÖTET. /£5\ BUDAPEST 1886 HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents