Magyar Nyelvőr – 16. évfolyam – 1887.

MAGYAR NYELVŐR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁN AK MEGBIZ A SÁBOL SZERKESZTI S KIADJA SZARVAS GÁBOR. BUDAPEST 1887 HORN Y Á N S Z K Y V I K T O R SAJTÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents