Magyar Nyelvőr – 24. évfolyam – 1895.

MAGYAR NYELVŐR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE S KIADTA SZARVAS GÁBOR. ZOLNAl GYULA dr. Budapest, II., Margit-rakpart 56. XXIV. KÖTET. BUDAPEST 1895 HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA.

Next

/
Thumbnails
Contents