Magyar Nyelvőr – 25. évfolyam – 1896.

MAGYAR NYELVŐR MEGINDÍTOTTA SZARVAS GÁBOR. * A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SIMONYI ZSIGMOND. XXY. KÖTET. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents