Magyar Nyelvőr – 28. évfolyam – 1899.

MAGYAR NYELVŐR MEGINDÍTOTTA SZARVAS GÁBOR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SIMONYI ZSIGMOND. XXVIII. KÖTET. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IEOD. ÉS NYOMDAI E. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents