Magyar Nyelvőr – 30. évfolyam – 1901.

MAGYAR NYELVŐR MEGINDÍTOTTA SZARVAS GÁBOR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SI MONYI ZSIGMOND. XXX. KÖTET. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM ÍROD. ÉS NYOMDAI E. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents