Magyar Nyelvőr – 31. évfolyam – 1902.

MAGYAR NYELVŐR. MEGINDÍTOTTA SZARVAS GÁBOR. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEB1ZÁSÁBÓL SZERKESZTI S KIADJA SIMONYI ZSIGMOND. XXXI. KÖTET­BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI B-T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents